Po provedení kontroly kvality se Test-it-off postará o roztřídění DPS na základě stanovených parametrů. Robotické rameno vyjme DPS z ICT testeru a přemístí ji na správné uložiště dle typu vady. Ověřené kusy uloží na uložiště určené pro expedici a k tomu načte DMX kód, či nalepí výrobní editketu pro zaručení plné traceability.

Způsob uložení DPS vychází ze zvyklostí a logistické strategie každého zákazníka. Test-it-off se bez obtíží přizpůsobí. Při návrhu finálního řešení bereme ještě v potaz požadavek na dobu, po kterou Test-it-off musí fungovat autonomně. Typickým požadavkem je schopnost samostatné práce systému alespoň v řádu hodin.

Na základě zjištěných požadavků navrhujeme způsob vytvoření dostatečné zásoby DPS. Dosažení dostatečné zásoby se obvykle realizuje zřetězením základního kontejneru pro uložení DPS (např. KLT box) na dopravníku nebo gravitačním zásobníku.

Podporuje různé způsoby třídění a ukládání DPS

Z pohledu podpory různých způsobů uložení výrobků je Test-it-off velice univerzální platforma. Před i po otestování lze zvolit libovolnou z následujících možností:

shutterstock_1511487440 (kopie 2).jpg

Paletky

Paletky jsou častým způsobem uložení desek plošných spojů. Pro Test-it-off a kobota AUBO nepředstavuje tato varianta žádný problém. V závislosti na úhlu uložení a velikosti mezer mezi jednotlivými DPS lze pro manipulaci zvolit nástavec s vakuovými přísavkami nebo jemné dvouprsté chapadlo.

shutterstock_2010245345 (kopie).jpg

Zásobníky

Využíváte ve vašem výrobním procesu CAB zásobníky a ocenili byste testování DPS přímo z nich? I na tuto variantu je Test-it-off připravené. Kobot AUBO za pomoci dvouprstého chapadla desku zachytí a vysune ze zásobníku. Stejným způsobem lze DPS i zpětně ukládat. Případně pro ověřené DPS zvolit uložení přímo do KLT boxu a připravit tak výrobu na expedici. 

shutterstock_702111910 (kopie).jpg

Dopravníky

Díky vysoké variabilitě systému lze testované DPS odebírat přímo z výrobní linky. Není tedy nutné využívat pouze statická umístění produktů. Pro srovnání rychlosti výroby a délky testovacího cyklu nabízí Test-it-off možnost inteligentní distribuce DPS mezi více ICT testerů.

KINALI_robot_032 (kopie).jpg

KLT boxy

Test-it-off si hravě poradí i v případě, kdy je úkolem otestovat DPS volně uložené v KLT boxu. I když v takovém případě bývají často jednotlivé vrstvy DPS odděleny horizontálními proklady, Test-it-off zvládne při testování fungovat spolehlivě dlouhé hodiny. Takováto varianta se hodí například v případě, kdy je potřeba překontrolovat reklamované šarže DPS, a to přímo z expedičního boxu.