Díky automatizaci kontroly kvality získáte přehledné informace o stavu výroby. V uživatelském prostředí najdete oznámení o průběhu kontroly, počtu vadných kusů nebo třeba míru využívání Test-it-off v určitém časovém úseku. Podporována je i možnost návrhu a sledování vlastních metrik.

Test-it-off přináší absolutní přehled o stavu práce, a to včetně zpětné dohledatelnosti výsledků. Je navržený v souladu s principy průmyslu 4.0:

  • Poskytuje datové napojení na nadřazený ERP nebo MES systém
  • Reaguje na podněty ostatních výrobních uzlů
  • Předává potřebné informace o testovacích cyklech
  • Dokáže automatizovaně zálohovat data

Plánujete nechat Test-it-off samostatně pracovat přes noc? Nebojte, nebude se sám bát. A kdyby vás přeci jen potřeboval, přivolá si vás zprávou přes přehledné uživatelské rozhraní, případně pošle e-mail nebo SMS.

Protředí aplikace a reporting

Testitoff_production page.png